Myndig­hetene: Lov å dumpe om det ikke er fare for foruren­sing

foto