Brønnøy bruker dobbelt så mye på spesialpedagogikk som «vanlig»