Laksesykdom påvist i Ytre Namdal

Lokaliteten Kvingra har fått påvist ILA. Foto: Midt-Norsk Havbruk