Slik vil kommunedirektøren fordele 95.000 i kulturmidler

foto