Ber om 380.000 i næringsstøtte for etablering av ny vannforsyning

foto