Utsetter ekstraordinært møte på grunn av tingretten