Ungdoms­råds­leder: 150 kr kan være forskjellen på å delta eller stå uten mat to dager