Avinor vil ikke ha oppdrettsanlegg lenger unna flyplassen

foto