Gyne­kolog ser stadig flere unge kvinner med smerte­full sykdom