Sømna brøt helse- og omsorgs­loven i 2020 – følges fortsatt opp av stats­forval­teren