Delt havnestyre vedtar å dekke havnesjefens saksomkostninger

foto