Elektromontør fikk strøm gjennom armen under kontrollmåling av sjøkabel