Vet du hvor gamle dine røykvars­lere er - og hvor lenge de varer?

Forebyggingsleder Geir Grande hos brannvesenet i Brønnøy råder folk til å bytte batteri i røykvarslerne på onsdag. Varslere som er mer enn 8–10 år gamle bør i tillegg skiftes ut. Foto: Bård Pedersen