Formannskapet vil gå inn med penger for å berge fotballhallen