Rosablogger, melkebonde og humorist Terje Årseth opplyser via sin blogg http://terjeaa.blogg.no/  at nå er nyheten ute om han er blant de 10 søkerne som ønsker å bli fylkesmann i Trøndelag. I sin søknad påpeker han at han har oppfattet fylkesmannsjobben som en retrettstilling for politikere, og da tenker han at det samme bør gjelde for bønder.

"Nå er ikke jeg politiker, men derimot bonde. Jeg har jobbet i landbruket hele livet, og nå er både driftsapparatet og skuldre nokså slitt, derfor vil en retrettstilling passe godt for meg nå. Jeg har dessverre ingen høy utdannelse, den høyeste formelle utdanning jeg har er agronomutdanning fra Mære Landbrulsskole, en skole eid av Nord-Trøndelag fylke", slik innleder Årseth sin søknad.

God erfaring med konflikthåndtering

Han påpeker også at han bør være kvalifisert for jobben når det gjelder konflikthåndtering, siden han har hatt tenåringsdøtre i huset i mange år. Som driver av Terjes Superblogg i over fire år mener han å ha fått erfaring med å håndtere offentligheten. Han har også en viss erfaring med å omgås fremtredene personer som bør veie tungt.

"Jeg har gjennom bloggen møtt mange fremtredende personer både fra kultur- og underholdningsbransjen, politikken, næringslivet og offentlig forvaltning. Blant annet har jeg deltatt i 4 program på NRK1 i beste sendetid, med godt resultat"

Han avslutter søknaden med å konstatere at han nok har en annen bakgrunn enn normalen for å søke på denne typen jobb.

"Jeg ser at jeg har en noe annen bakgrunn enn det som er mest vanlig for denne typen jobb, men håper likevel å komme i betraktning. Dette er første gangen jeg søker på en jobb, så jeg er usikker på om søknaden rent teknisk holder mål"

Innser at han må fortsette som bonde

Han innser imidlertid at mest sannsynlig kommer han ikke i betrakning.

- Svaret på det er vel egentlig et rungende nei. Men hvor mange levnet Donald Trump en sjanse til å bli president da han lanserte sitt kandidatur? Jeg kunne jo tenke meg at det var sånne fine retrettstillinger for utslitte bønder, sånn som politikerne har. Men jeg innser at fylkesmannstillingen nok går til Inge Ryan hvis de vil ha den beste, eller til Frank Jensen hvis regjeringen velger å foreta en politisk utnevnelse. Så får jeg slite litt mer på skuldre og albuer, oppsummerer han.

Man kjenner til at for mange år siden søkte humoristen Årseth på en annen høythengende jobb. Det var som kringkastningssjef i NRK. Den gangen var det imidlertid Einar Førde som ble foretrukket.

Rosablogger, melkebonde og humorist Terje Årseth har søkt på jobben som fylkesmann i Trøndelag.