Dette dreier seg ikke om det ufyselige romjulsværet vi har for tiden, men om en vær av rasen gammelnorsk sau som har hatt tilholdssted ved veien mellom Årsandøy og Terråk før jul.

Flere har etterlyst værens eier på facebook, men ingen har meldt seg. Noen konkluderer med at den mest sannsynlig er født ute i naturen sist sommer, og derfor er i kategorien "vill-sau".

23. desember meldte Bindal kommune at Mattilsynet har gitt fellingstillatelse på væren. Det er satt vilkår for fellingen:

"Det tas kontakt med lensmannskontoret for å informere om fellingen. Mattilsynet kontaktes for å organisere kadaverhenting og eventuelt øremerke tas vare på. Bilde av dette tas for informasjon til Mattilsynet".

Man kan også konstatere at dyr ferdes fort i terrenget. 1. juledag ble ferske bilder lagt ut på facebook av væren på villstrå. Da var den observert i Bogen-området i ytre del av Bindal. Da med retning mot Sør-Horsfjord.

Det er ingen ungsau som er på rundreise. Ifølge en leser viser hornene at væren må være minst fem år gammel.