Vevelstad-rådmannen foreslår skolenedleggelse og allmenn eiendomsskatt

foto