Eiendomssjefen: - Alt tyder på at brannen er påsatt

foto