Sør-Helgeland mister barnehagemillioner fordi utdanningsnivået ikke er høyt nok

foto