50 mill. til ladestasjoner langs hele Kystriksveien

foto