Bankspleis på ny beredskapsbil til Røde Kors

foto