Foreslår å styrke politisk forankring av verdensarvarbeidet

foto