Olje- og gassnæringen vil jobbe for å bruke lokale leverandører og baser

foto