Kommunen sa nei til Thorsen, nå blir kravet behandlet på nytt