Oppdrettsselskap får likevel gå videre med søknaden