Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Medisinsk fødselsregister.

En av årsakene til at andelen som trenger hjelp til å sette i gang fødselen øker, er at det har kommet nye retningslinjer. Kvinner skal nå settes i gang tidligere dersom det er snakk om svangerskapsforgiftning, -diabetes eller at man går på overtid.

– Så har det også skjedd noe med befolkningen vår, sier leder i Norsk gynekologisk forening, Solveig Bjellmo, til kanalen.

Hun peker på at flere kvinner er overvektige nå enn tidligere, og at førstegangsfødende er eldre.

– I tillegg ser man kanskje en økning av kvinner som har et ønske om å være med å bestemme når de skal føde sine barn. Jeg tror det er en trend at flere kvinner ønsker det, sier Bjellmo.