Helseministeren ber sykehusene stramme inn på vikarbruken