Anmodet om 50, men valgte å ta imot 25 flyktninger neste år