Brønnøy bruker opp spare­pengene for å komme i null – ordfø­reren foreslo lønns­kutt