Fylkes­rådet mener det er «behov for bety­delig oppgra­dering», men vil ikke priori­tere veien