VR-prosjekt på DMS-et ble presen­tert på nasjonal konfe­ranse

foto