Må redusere antall ansatte for å spare – slik vil direktøren forsøke å gjøre det uten å si opp folk