I påvente av Kystvakten kontaktet kommunen Kystverket om hvalen