Råkjøring gjør Tommy redd når han går ut hjemme

foto