Fylkesråd vil støtte minikulturhus, men gi avslag på to andre lokale søknader

foto