Helse­minis­teren vil ikke uttale seg om reha­bili­terings­saken