Fylkes­ordfø­reren er ferdig som heltids­poli­tiker