foto
Ivrige bakere i gang med bollene. Foto: Norma Moen

Brødbakst skal man bruke god tid på