Veterinærer søker om støtte til flytting og nytt utstyr