Kommune på Helge­land får 100.000 i bot for brudd på opplæ­rings­loven