Lagt om til sommer­dekk? Da har vi dårlig nytt

foto