Arbeids­gruppe i Ylvingen frykter at 800 timer arbeid med ny kailøs­ning går tapt

foto