Bakgrunnen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver at kirker og kristne forsamlingssteder framstår som aktualiserte terrormål i påsken, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Trusselnivået for Norge som helhet er uendret, og politiet oppfordrer folk til å feire påsken som normalt tross at det kan være mer synlig og bevæpnet politi.

Det foreligger ifølge PST ingen konkrete trusler, men etter en samlet vurdering har politidirektøren besluttet midlertidig bevæpning for å sikre best mulig beredskap gjennom påsken.

– Terrortrusselnivået er fremdeles på moderat nivå, og per nå er det ingenting som tilsier en endring av dette, sier spesialrådgiver Celine Schiøtt i PST under et pressetreff mandag ettermiddag.

PST: Høytider kan være terrormål for ekstremister

I en ugradert oppsummering av trusselvurderingen skriver PST at folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak utgjør de mest utsatte terrormålene i Norge.

– Terroristers valg av mål påvirkes ofte av hvor stor mulighet de har for å oppnå høye drapstall innen angrepet blir avsluttet eller stanset, forklarer Schiøtt.

Høytider og merkedager kan dermed være aktuelle terrormål fordi det på slike dager samles et stort antall mennesker på ulike arrangement. I denne trusselvurderingen trekker PST blant annet fram kirker og kristne forsamlingssteder for aktualiserte mål.

– Det er fordi slike steder har blitt trukket fram i ekstremistisk propaganda den siste tiden, forklarer Schiøtt og utdyper:

– Ekstremistisk propaganda oppfordrer til å angripe mål med få sikringstiltak. Det gjør det mulig å ramme mange mennesker med relativt enkle midler. Med enkle midler mener vi hogg og stikkvåpen, kjøretøy, brannstiftelse, men også skytevåpen og enkle eksplosive innretninger.

Innovative trusselaktører

Trusselen mot jødiske og israelske mål er fremdeles skjerpet, opplyser PST.

Schiøtt forteller at synlig tilstedeværelse av politi gjør folkerike mål mindre attraktive, fordi tilstedeværelsen gjør det vanskeligere å lykkes med angrepet.

– Samtidig er trusselaktører ofte optimistiske og innovative når det gjelder målutvelgelse. Økt sikkerhet ett sted kan føre til at trusselaktøren kan flytte fokuset over til et annet mål uten sikringstiltak. Dette er en vedvarende utfordring som gjør trusselbildet enda mer utfordrende, sier PST-rådgiveren.

Hun oppfordrer både de som har og de som ikke har planlagt å oppholde seg i kirker eller andre gudshus i påsken å gjøre som de har planlagt.

– Det er ingenting spesielt som skjer. Det er et forebyggende tiltak som politiet har foretatt seg som følge av at det sannsynligvis er flere som går i kirken.

Kirken: Påskefeiringen går som normalt

Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet sier til NTB at hun er trygg på PSTs vurdering.

Hun viser til en lignende situasjon i den forrige nyttårshelgen, da det på bakgrunn av en oppdatert trusselvurdering ble besluttet nasjonal bevæpning av politiet.

– Vi har jevnlig kontakt med PST og er glad for at de følger med slik at vi kan informere kirkene som planlegger arrangementer i påsken, sier hun Nilsen.

Kirkerådet sendte mandag ut et informasjonsskriv til kirkene, der de informerer om at påskefeiringen vil gå som normalt. Kirkerådet informerer også om at politiet vil kontakte kirken dersom de mener det er grunn til ta å spesielle hensyn.