Kommunens sykepleiere får mer i tillegg for nattarbeid