De to største partiene blir større – Høyre går mest frem

foto