Denne våren har det tidvis vært geléaktige forhold på den private grusveien som fører opp til firmaene Helgeland Sveis og Aluform AS på Sund. Sola har tørket opp det meste når BA er innom like før helga, men bilspor ut på marka og uendelige rekker av høl forteller sitt.

Tunge vogntog

– Det er kjempebra at det nå kommer et slikt politisk initiativ. Det er forferdelig at de som bor her og eier veien, skal få alt ødelagt, sier Simon Johansen i Aluform AS.

– Vi har en virksomhet her som gjør at vi bruker veien mye mer enn de andre oppsitterne her som betaler. Rett som det er har vi tunge vogntog som kommer opp hit med varer, eller kjører ut aluminium og stålproduksjon, sier Johansen.

Det var i siste formannskapsmøte 11. april, at Sp's gruppeleder orienterte om at han var blitt kontaktet av oppsittere langs den private veien. Samtidig viste han frem bilder av den da gjørmete veistrekka.

Ikke brukt 5 øre

– Her går det tungtransport til Helgeland Sveis og Aluform AS. De har en omsetning på 10,5 millioner og 10 arbeidsplasser står det på nett. Vi har ikke brukt 5 flate øre til infrastruktur ut dit. Hvis det er slik at Sømna vil ha industri, så foreslår jeg at vi overtar den veistumpen. Det er bra for firmaets videre eksistens, og bosettinga i bygda, sa Edvardsen.

Edvardsens initiativ ble ikke tatt opp som en sak til behandling, men han fikk positiv respons fra posisjonen, ved Ap og TpL. Ordfører Andrine Solli Oppegaard bekreftet at det var en nødvendighet å gå gjennom veibehovene, og definere hva som skal være kommunalt.

– Kanskje vi kan se på renovasjonsrutene. Om det kan legge grunnlag for hva som skal regnes for kommunal vei, foreslo hun. Edvardsen presiserte at det var viktig å berge lokale arbeidsplasser.

– Ordfører jeg tror dette er veldig viktig. Det er tide at vi ser på det, ja det er på overtid. Det gjelder også veistrekka Flostrand til Strømman, sa varaordfører Gunder Strømberg (TpL).

– Jeg har også vært kontaktet av media når det gjelder vei til Øvre Dale, og fått signal fra oss om at vi prioriterer det. Jeg har vært i kontakt med Statens vegvesen og fylkeskommunen om dette, orienterte Oppegaard.

Fem ansatte nå

I 2016 hadde Helgeland Sveis et toppår med 10 ansatte, driftsinntekter på 7,5 millioner og driftsresultat på 1,2 millioner kroner, ifølge regnskapstall.no. Styreleder Alf Helge Sund, er også oppført som daglig leder i selskapet Aluform AS, som holder til i de samme lokalene. Aluform AS er registrert med tre ansatte, og hadde i 2016 driftsinntekt på 1,4 millioner kroner, og et årsresultat før skatt på 10.000 kroner.

– Vi er nå fem faste ansatte i de to selskapene til sammen, og flere når det er grunnlag for det. Oppdrag innen havbruk har gitt positiv utvikling siste halvår, sier styreleder Alf Helge Sund i Helgeland sveis.

Sps gruppeleder Leif Edvardsen mener Sømna kommune bør overta privat vei for å hjelpe frem industriarbeidsplasser. Til venstre ordfører Andrine Solli Oppegaard og rådmann Øystein Johannessen.