Oppdrett på Toft gir befolkningsøkning på 6 prosent, ifølge Sintef-rapport

foto