Fylkets eiendomssjef stiller seg undrende til den påståtte prisen for renovering av TIP-hallen

foto