Nytt råd skal gi Helgeland tyngde når de store beslutningene tas