Kystplan-dokumenter ble for sent journalført hos departementet

foto